KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ HAI TRONG NĂM HỌC 2016 - 2017

KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ HAI TRONG NĂM HỌC 2016 - 2017

ThS. Hoàng Thị Tố Nga

Nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động nghiên khoa học của cán bộ, giảng viên, ngày 08/05/2017 tại phòng học 201-A5, cơ sở 3, Trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học lần thứ hai trong năm học 2016 - 2017.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ThS. Nguyễn Thị Én, Chủ tịch Hội đồng Khoa học khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non - Chủ trì hội thảo đã đánh giá lại các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong học kì II vừa qua, đồng thời định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học mới cho thời gian tiếp theo trong năm học 2016 - 2017.

Trong học kì II vừa qua, Kỷ yếu khoa học Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non đã nhận được 17 bài viết có chất lượng của các giảng viên. Hội đồng Khoa học cấp Khoa đã làm việc nghiêm túc và chọn ra 04 bài viết mới, đề cập đến các vấn đề về kiến thức chuyên môn sâu, nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy để báo cáo tại hội thảo.

Báo cáo thứ nhất “Thành ngữ Hán - Việt trong văn chính luận của chủ tịch Hồ Chí Minh” của ThS. Võ Diệu Hồng đã trình bày về lớp thành ngữ Hán - Việt trong tiếng Việt nói chung, thành ngữ Hán - Việt trong văn chính luận của chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Trong bài viết tác giả đã chứng minh được các thành ngữ Hán - Việt được chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng rất đúng lúc, đúng chỗ, phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh giao tiếp nhưng cũng rất linh hoạt, sống động và uyển chuyển. Từ đó chỉ ra được những giá trị riêng, sức hấp dẫn, độc đáo, sự tài tình điêu luyện trong phong cách văn chính luận của Người.

Báo cáo thứ hai “Yếu tố dân gian trong thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi” của ThS. Hoàng Thị Tố Nga đã trình bày về màu sắc cổ tích, huyền thoại, tính chất ngụ ngôn và hương vị đồng dao trong thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi. Trên cơ sở đó tác giả bài viêt đi đến khẳng định thơ phạm Hổ viết cho thiếu nhi không chỉ có giá trị lớn về nội dung mà còn thật đặc sắc về nghệ thuật.

Báo cáo thứ ba “Với hội họa, màu sắc không phải là màu sắc” của CN. Nguyễn Thị Phú. Tại buổi hội thảo, tác giả đã phân tích và chứng minh rõ về tiếng nói tự thân của hình và sắc trong hội họa, màu sắc với sự mô tả và diễn đạt và đi đến kết luận: Màu sắc là một trong những yếu tố đặc trưng của ngôn ngữ hội họa khi chất liệu màu được chế tạo và sử dụng vào việc sáng tác tranh. Màu sắc biến hóa khôn lường trước sự vận động của cuộc sống. Con người bị nó tác động và ảnh hưởng một cách rõ rệt.

Báo cáo thứ tư “Tính cần thiết của việc xây dựng chương trình, giáo trình dạy hát dân ca Ví, Giặm Nghệ  Tĩnh vào giảng dạy trong trường Tiểu học và THCS trên địa bàn Hà Tĩnh của ThS. Bùi Đức Trung. Trong bài báo cáo, tác giả đã  trình bày về tính cần thiết, chương trình giảng dạy và đưa ra những kiến nghị đề xuất đối với UBND Tỉnh, Ban chỉ đạo Bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Sở GD - ĐT.

 Kết thúc Hội thảo ThS. Nguyễn Thị Én nhắc lại tầm quan trọng của công tác NCKH đối với mỗi cán bộ giảng viên và đồng thời động viên, nhắc nhở các cán bộ giảng viên trong khoa cần tích cực hơn nữa trong công tác NCKH để nhằm đến mục đích học hỏi, mở rộng kiến thức, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội.