VỀ PÁC BÓ

VỀ PÁC BÓ

                           Nguyễn Khánh

Tôi có được may mắn, cùng với Hội cựu chiến binh Trường Đại học Hà Tĩnh về với "Đầu nguồn", được thăm khu di tích Pác Bó, thăm hang Cốc Bó... cảm động trước những tháng năm Bác ở nơi này để lo cho vận mệnh dân tộc, lo cho nhân dân, xin chia sẻ các bạn cảm xúc:


Con về Pác Bó chiều nay

Cùng bao anh chị những ngày chiến chinh

Con về Pác Bó uy linh

In trong sâu thẳm dáng hình Bác xưa!

Hang Cốc có tự bao giờ? 

Chở che dân tộc vượt bờ gian nan.

Xa xa đỉnh Mác non ngàn

Suối Lênin bản nhạc vàng cung mây

                        ...


Lần đầu con đến nơi đây

Rưng rưng giọt lệ vơi đầy... Bác ơi!
                                                     Pác Bó chiều 16-12-2016