MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ CHO SINH VIÊN NGÀNH MẦM NON

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

DẠY- HỌC ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ CHO SINH VIÊN NGÀNH MẦM NON

                                                                               Trần Đình Quảng

      

           TÓM TẮT

           Hiện nay, ngành giáo dục đang quan tâm đến việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học; hài hòa toàn diện: đức, trí, thể, mỹ. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của người học, tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, chủ động và phát huy tính độc lập trong tư duy và rèn luyện kỹ năng thực hành.

          Từ khóa:

           Trong xu thế chung, trường Đại học Hà Tĩnh nhiều năm qua đã có những cải tiến về nội dung chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như viết đề cương môn học, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo cho sinh viên. Nhà trường đã tổ chức các buổi hội thảo khoa học cấp khoa, trường về công tác điều chỉnh chương trình đào tạo theo chu kì  phù hợp với yêu cầu đổi mới.

  Đối với bộ môn âm nhạc, chúng tôi đã xây dựng chương trình, thường xuyên có những điều chỉnh về nội dung, cấu trúc chương trình và đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp công nghệ thông tin trong dạy học như: dạy lí thuyết âm nhạc, thực hành đọc nhạc, hát, phương pháp giáo dục âm nhạc… Tuy nhiên, qua quá trình giảng dạy chúng tôi thấy chất lượng và hiệu quả dạy học môn âm nhạc nói chung, học phần Đàn phím điện tử nói riêng còn thấp so với yêu cầu. Vì vậy, hàng năm chúng tôi đã thường xuyên chỉnh sửa và bổ sung chương trình để cập nhật và đáp ứng với  yêu cầu dạy học. Trong quá trình điều chỉnh, bổ sung, đổi mới chương trình chúng tôi đã xem xét mục tiêu yêu cầu, cấu trúc chương trình, điều chỉnh tăng số tiết thực hành, thay đổi hình thức thi học phần nhằm phù hợp với từng môn học và phù hợp với đối tượng học. Nội dung kiến thức của chương trình hiện tại về cơ bản đã đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo các mã ngành mà khoa đang đảm nhận.

Trong chương trình âm nhạc ở trường Đại học Hà Tĩnh, học phần “Đàn phím điện tử” là một phân môn trong chương trình giảng dạy âm nhạc cho sinh viên ngành Mầm non. Đây là một trong những học phần bắt buộc, đòi hỏi người học trên cơ sở nắm chắc về lý thuyết âm nhạc, người học cần phải cần cù chịu khó, đầu tư nhiều thời gian cho học tập. Đặc thù của môn học là học lý thuyết và kỹ thuật thực hành đan xen trong từng tiết học nên giảng viên phải hướng dẫn và thị phạm cho từng sinh viên, giao bài tập và kiểm tra thường xuyên, phần nhiều thời gian là tự học, tự luyện tập ở nhà.

 Qua thực tế nhiều năm giảng dạy môn âm nhạc ở trường Đại học Hà Tĩnh, chúng tôi nhận thấy khả năng âm nhạc nói chung và về kĩ năng thực hành đàn organ nói riêng  của sinh viên ngành Sư phạm Mầm non còn nhiều hạn chế. Mặc dù các giảng viên bộ môn đã nghiên cứu chỉnh sửa chương trình, dành nhiều thời gian cho công việc giảng dạy, nghiên cứu, cải tiến phương pháp, biên soạn giáo trình…nhằm nâng cao chất lượng nhưng kết quả học tập của sinh viên vẫn chưa được như mong muốn. Khi ra trường sinh viên còn lúng túng trong  việc dạy âm nhạc, chưa đáp ứng được yêu cầu của các trường Mầm non… Trước thực trạng đó với xu thế đổi mới đào tạo theo học chế tín chỉ của nhà trường, chúng tôi nhận thấy cần phải có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn “Đàn phím điện tử”.

Nguyên nhân

+ Khả năng âm nhạc của Sinh viên (năng khiếu) còn hạn chế

+ Chưa nắm vững nội dung học phần  Âm nhạc cơ bản (điều kiện tiên quyết) để làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức, rèn luyện kĩ năng, phương pháp thực hành đàn organ.

+ Ý thức học tập chưa cao, chưa xác định rõ mục đích, yêu cầu của môn học.

+ Thiếu đầu tư thời gian tự học, tự rèn luyện…

+ Phân bố thời khóa biểu đôi khi chưa hợp lí với đặc thù môn học

+ Chia nhóm từ 15 -20 SV (có khi 25 SV) là quá đông.

Để đạt được yêu cầu của môn học là sinh viên phải sử dụng thành thạo các loại đàn thông dụng, phổ biến, biết thực hành đàn cũng như đệm hát các bài hát trong chương trình để vận dụng vào thực tế dạy học ở trường mầm non, chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp sau:

Giải pháp thực hiện

- Đối với sinh viên:

+ Có phương pháp học tập phù hợp, thường xuyên luyện ngón, chạy gam và hoàn thành bài tập được giao

+ Thực hiện tốt các yêu cầu của giảng viên về kỹ thuật trong khi đánh bài: kỹ thuật chạy gam, ngón bấm, chuyển hợp âm, tư thế đàn,…

+ Có tinh thần tự giác, say mê và phát huy tính sáng tạo trong học tập.

+ Sinh viên cần có đàn cá nhân để tự học và luyện tập ở nhà.

+ Có tài liệu học đàn do giảng viên bộ môn biên soạn, ngoài ra cần có tài liệu tham khảo: 

1. Lê Thu, Phương pháp học đàn Organ, NXB TP.Hồ Chí Minh 1993

2. Lê Vũ, Phương pháp học đàn Organ tập 1,2, TTVHVH TP.HCM 1990.

3. Nguyễn Xuân Tứ, Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử, NXBĐHSP, Hà Nội, 1999.

4. Nguyễn Xuân Tứ, Giáo trình phương pháp dạy và học đàn phím điện tử 1,

NXB ĐHSP Hà nội, 2005

5. Hoàng Văn Yến (tuyển chọn), Trẻ Mầm non ca hát, NXB Âm nhạc, 2002.

- Đối với giảng viên:

+ Thực hiện đúng lịch trình giảng dạy, mục tiêu, yêu cầu, nội dung của chương trình.

+ Chuẩn bị tốt giáo trình, giáo án bài giảng…và thường xuyên chỉnh sửa, bổ sung.

+ Có sổ điểm cá nhân, thực hiện tốt công tác kiểm tra và đánh giá, xếp loại sinh viên.

+ Giao bài tập phù hợp với khả năng từng sinh viên.

+ Luôn cập nhật thông tin để có phương pháp giảng dạy phù hợp với người học.

+ Trong mỗi buổi học đàn, giảng viên phải kiểm tra bài cũ, sau đó hướng dẫn cách vỡ bài mới, có thể đánh mẫu câu khó; hướng dẫn cách chọn tiếng (Voice), chọn tiết điệu (Style), chọn nhịp độ (Tempo ) cho từng bài. Cuối buổi học cần đánh giá, nhận xét và động viên người học.

           Bộ môn nghệ thuật trong đó có Âm nhạc, Mĩ thuật, Múa là những môn học đặc thù, giáo viên luôn phải thị phạm, hướng dẫn kĩ thuật cho từng sinh viên thực hiện bài tập; phần lí thuyết và thực hành đan xen trong  nội dung tiết dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc nói chung, môn Đàn phím điện tử nói riêng cho sinh viên ngành Mầm non.

                             

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Xuân Tứ, Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử, Hà Nội 1999.

2. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng – Số 6 (35).2009

 

3. TS Đặng Xuân Hải, Bài giảng về phương pháp dạy học đại học, Đà Nẵng, 2007.