foto1
Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
foto1
Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
foto1
Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
foto1
Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
foto1
Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non

+84 0393.885.129
khoasp.thmn@htu.edu.vn
Liên hệHội đồng Khoa học và Đào tạo: gồm 05 thành viên

Chủ tịch hội đồng: Ths. Nguyễn Thị Én

CoEn

 

Thư kí: Ths. Đặng Thị Yến

1-12CoYen

- Các uỷ viên:

+ ThS. Nguyễn Khánh

1-12ThayKhanh

+ ThS. Trần Tuyết Xoan

+ CN. Đặng Thị Hà

aaaaa

Tin mới

Đọc nhiều nhấtCopyright © 2018 Copyright Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.