Giới thiệu Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non

GIỚI THIỆU VỀ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC – MẦM NON

Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non được thành lập tháng 6 năm 2007, theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh. Tiền thân của khoa là trường Trung học Sư phạm Hà Tĩnh; khoa Tiểu học – Mầm non của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh.

thmn

1. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ

Khoa SP Tiểu học- Mầm non đóng vai trò là một bộ phận, một nhân tố tích cực góp phần đưa Trường Đại học Hà Tĩnh phát triển trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Khoa có các chức năng và nhiệm chính vụ sau:

- Đào tạo Cử nhân Giáo dục Tiểu học có trình độ Đại học và Cao đẳng, hệ chính quy và hệ LHVL;

- Đào tạo Cử nhân Giáo dục Mầm non có trình độ Đại học và Cao đẳng, hệ chính quy và hệ LHVL;

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Nhạc – Đoàn đội có trình độ Cao đẳng, hệ chính quy;

- Đào tạo Cử nhân Sư phạm Mĩ thuật – Giáo dục công dân có trình độ Cao đẳng, hệ chính quy;

- Đào tạo Cử nhân Thể dục – Đoàn Đội có trình độ Cao đẳng, hệ chính quy;

- Đào tạo Sư phạm Mầm non có trình độ Trung cấp, hệ chính quy và hệ LHVL;

- Đào tạo Cử nhân có trình độ Cao đẳng các chuyên ngành: Giáo dục thể chất; Âm nhạc; Mĩ thuật.

2. THÀNH TÍCH CỦA KHOA

2.1. Công tác đào tạo

            Kể từ ngày thành lập đến nay, khoa đã đào tạp các chuyên ngành với số lượng sinh viên tốt nghiệp như sau:

- Đào tạo 170 Cử nhân Giáo dục Tiểu học có trình độ Đại học; 470 Cử nhân Giáo dục Tiểu học có trình độ Cao đẳng;

- Đào tạo 308 Cử nhân Giáo dục Mầm non có trình độ Đại học (trong đó có 139 Cử nhân Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học); Đào tạo 267 Cử nhân Giáo dục Mầm non có trình độ Cao đẳng;

- Đào tạo 270 Cử nhân Sư phạm Mĩ thuật – GDCD có trình độ Cao đẳng;

- Đào tạo 188 Cử nhân Sư phạm Nhạc – Công tác Đội có trình độ Cao đẳng;

- Đào tạo 143 Cử nhân Sư phạm Thể dục – Công tác Đội có trình độ Cao đẳng;

- Đào tạo 1095 giáo viên Tiểu học có trình độ Trung cấp;

- Đào tạo 845 giáo viên Mầm non có trình độ Trung cấp

2.2. Công tác bồi dưỡng

- Tham gia các chuyên đề Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học và Mầm non; tham gia dạy lớp BD CBQL ngành Mầm non.

- Tham gia công tác triển khai thay sách Tiểu học, Trung học cơ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia chấm thi Giáo viên dạy giỏi do Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng GD&ĐT  tổ chức.

- Xây dựng chương trình văn nghệ cho các ngày Hội lớn của trường và một số cơ quan cấp Tỉnh trong tỉnh.

2.3. Công tác Nghiên cứu khoa học

- 100% giảng viên tham gia làm đề tài NCKH cấp Trường, cấp Khoa. Viết bài cho Tạp chí khoa học của trường và các Tạp chí trong tỉnh, Trung ương.

- 100% giảng viên viết đề cương bài giảng theo chương trình CĐSP, ĐHSP các ngành GD Tiểu học, GD Mầm non, Mĩ thuật- GDCD, Nhạc- Đoàn đội.

- Hàng năm, khoa tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa và tham gia Hội nghị sinh viên NCKH cấp Trường. Sinh viên gửi bài tham gia Hội nghị sinh viên NCKH ngành SP trong toàn quốc (có nhiều đề tài được chọn báo cáo trước Hội nghị)

2.4. Danh hiệu thi đua

- Cá nhân: Hằng năm có nhiều giảng viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh, cấp Cơ sở được Hiệu trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giấy khen, Bằng khen.

- Tập thể: nhiều năm liền, Khoa đạt danh hiệu là đơn vị Lao động xuất sắc được UBND và Chủ tịch Tỉnh tặng bằng khen.

3. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

- Tổ chức Hội thảo về phương pháp tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên; Câu lạc bộ sinh viên với vấn đề giao tiếp;…

- Hội thi Nghiệp vụ sư phạm với nhiều nội dung thiết thực để nâng cao năng lực giảng dạy, ứng xử; hùng biện… Tổ chức cho giáo viên giỏi và sinh viên dạy giỏi dạy Thị phạm cho sinh viên các chuyên ngành tham dự.

- Hàng năm, khoa tổ chức các chuyên đề ngoại khoá, để nâng cao kiến thức cho sinh viên: Hội nghị sinh viên NCKH; Câu lạc bộ Văn học dân gian; Thi Tổ chức bữa ăn cho trẻ; Thi làm đồ dùng dạy học; Thi Tiếng hát sinh viên; Thi nghiệp vụ sư phạm; Triển lãm Mĩ thuật...

- Tổ chức chương trình văn nghệ cho nhà trường trong các ngày lễ lớn, các hội nghị,…

4. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI

- Ngoài nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Tiểu học, Mầm non, Nhạc- Đoàn đội, Mĩ thuật – GDCD, Thể dục – Đoàn đội cho các trường phổ thông trong tỉnh, các giảng viên cơ hữu của khoa sẽ tham gia một số hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo (bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông, thi giáo viên giỏi,...).

- Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy tất cả các bộ môn để đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo của khoa.

- Mở rộng mối quan hệ với các đơn vị trong tỉnh (Sở Giáo dục và đào tạo; các Phòng Giáo dục, các trường phổ thông THCS và các trường Tiểu học) và ngoài tỉnh (khoa Tiểu học- Mầm non của Trường Đại học Vinh, Đại học Quảng Bình, Đại học Huế để hợp tác nghiên cứu, giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị trong tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ theo yêu cầu để tạo môi trường rèn luyện cho sinh viên chuyên ngành Nhạc.

- Đặt mối quan hệ tốt với các cơ sở tuyển dụng trong và ngoài tỉnh để tạo cơ sở cho sinh viên của khoa dễ xin việc sau khi ra trường.

Địa chỉ liên hệ: Khoa SP Tiểu học - Mầm non, trường Đại học Hà Tĩnh, số 244, đường 26/3, phường Đại Nài, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tel:039.3885129