foto1
Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
foto1
Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
foto1
Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
foto1
Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non
foto1
Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non

+84 0393.885.129
khoasp.thmn@htu.edu.vn
Liên hệKHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC – MẦM NON LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT KHÓA HỌC CHO SINH VIÊN K6 VÀ K21

KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC – MẦM NON LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT KHÓA HỌC CHO SINH VIÊN K6 VÀ K21 Trong không khí khẩn trương, nô nức của thầy và trò trường Đại học Hà Tĩnh vào những ngày cuối của năm học 2016 – 2017, một năm học đánh dấu nhiều sự kiện trọng,…
Default Image
21

CHIA TAY

CHIA TAY Tặng các em sinh viên K6&K21 ra trường Đã đến ngày phải tạm biệt các em tôi!…
Default Image
29

KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ HAI TRONG NĂM HỌC 2016 - 2017

KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ HAI TRONG…
Default Image
55

SỰ HÌNH THÀNH VÀ BIẾN ĐỔI NGHĨA CỦA CÁC TỪ TIẾNG VIỆT TRONG LỜI NÓI Ở GIỚI TRẺ HIỆN NAY

SỰ HÌNH THÀNH VÀ BIẾN ĐỔI NGHĨA CỦA CÁC TỪ TIẾNG VIỆT TRONG LỜI NÓI Ở GIỚI TRẺ HIỆN NAY…

Video
Copyright © 2017 Copyright Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.